Celem powołanej w październiku 2019 roku Fundacji „Kobiety inspirują” jest wspieranie i aktywizacja zawodowa kobiet będących w procesie zmiany – przy wejściu lub powrocie na rynek pracy, w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, przy próbie godzenia różnych życiowych ról. Fundacja stawia na indywidualną, a zarazem kompleksową pomoc realizowaną dzięki zaangażowaniu ekspertek i ekspertów z zakresu wszystkich sfer życia interesujących kobiety (m.in. psychologia, prawo pracy, komunikacja, wystąpienia publiczne, zdrowie, edukacja, kultura, sztuka itd.). Wśród ekspertek Fundacji są kobiety sukcesu, które chcą podzielić się z innymi kobietami swoją wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, wierzą w siłę kobiet i możliwość dokonywania zmian stając się naturalnymi mentorkami dla beneficjentek Fundacji „Kobiety inspirują”.
Mamy świadomość roli kobiet w XXI wieku, ich potencjału i siły, rosnącego wpływu na otaczającą rzeczywistość gospodarczą i polityczną. Tworzymy szczególną przestrzeń aby wzmacniać poczucie wartości, potrzebę samorozwoju i wzajemnego wspierania się kobiet, wynikającą z indywidualnej potrzeby każdej z nas.
Celem powołanej w październiku 2019 roku Fundacji „Kobiety inspirują” jest wspieranie i aktywizacja zawodowa kobiet będących w procesie zmiany – przy wejściu lub powrocie na rynek pracy, w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, przy próbie godzenia różnych życiowych ról. Fundacja stawia na indywidualną, a zarazem kompleksową pomoc realizowaną dzięki zaangażowaniu ekspertek i ekspertów z zakresu wszystkich sfer życia interesujących kobiety (m.in. psychologia, prawo pracy, komunikacja, wystąpienia publiczne, zdrowie, edukacja, kultura, sztuka itd.). Wśród ekspertek Fundacji są kobiety sukcesu, które chcą podzielić się z innymi kobietami swoją wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, wierzą w siłę kobiet i możliwość dokonywania zmian stając się naturalnymi mentorkami dla beneficjentek Fundacji „Kobiety inspirują”.
Mamy świadomość roli kobiet w XXI wieku, ich potencjału i siły, rosnącego wpływu na otaczającą rzeczywistość gospodarczą i polityczną. Tworzymy szczególną przestrzeń aby wzmacniać poczucie wartości, potrzebę samorozwoju i wzajemnego wspierania się kobiet, wynikającą z indywidualnej potrzeby każdej z nas.

Program Fundacji „Kobiety inspirują” zakłada m.in.:

zapraszamy do współpracy

obserwujcie nas na Linkedin/ Fb/ Instagram